โรงเรียนบ้านจะแนะ
หมู่ที่ 2 ถนนดุซงญอ-มะนังกาแยง บ้านจะแนะ    อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 96220
ผู้บริหาร

นายสมหมาย เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/03/2017
ปรับปรุง 15/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 17697
Page Views 20094
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จะแนะ
2 โรงเรียนบ้านไอร์โซ จะแนะ
3 โรงเรียนบ้านปารี จะแนะ
4 โรงเรียนบ้านจะแนะ จะแนะ
5 โรงเรียนบ้านน้ำวน จะแนะ
6 โรงเรียนบ้านริแง จะแนะ
7 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต จะแนะ
8 โรงเรียนบ้านกาแย จะแนะ
9 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง จะแนะ
10 โรงเรียนบ้านละหาร จะแนะ
11 โรงเรียนบ้านยะออ จะแนะ
12 โรงเรียนบ้านตือกอ จะแนะ
13 โรงเรียนบ้านดุซงยอ จะแนะ
14 โรงเรียนผดุงมาตร จะแนะ
15 โรงเรียนบ้านน้ำหอม จะแนะ
16 โรงเรียนบ้านรือเปาะ จะแนะ
17 โรงเรียนบ้านแมะแซ จะแนะ
18 โรงเรียนร่วมจิตประชา จะแนะ
19 โรงเรียนบ้านไอกรอส จะแนะ จะแนะ 0-9295-7811
20 โรงเรียนบ้านบาโง ระแงะ
21 โรงเรียนวัดร่อน ระแงะ
22 โรงเรียนบ้านบระเอ็ง ระแงะ
23 โรงเรียนบ้านลาไม ระแงะ
24 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ระแงะ
25 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ ระแงะ
26 โรงเรียนบ้านฮูลู ระแงะ
27 โรงเรียนบ้านบองอ ระแงะ
28 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย ระแงะ
29 โรงเรียนบ้านตราแดะ ระแงะ
30 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ระแงะ
31 โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 ระแงะ
32 โรงเรียนบ้านบาโงสะโต ระแงะ
33 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ ระแงะ
34 โรงเรียนบ้านนิบง ระแงะ
35 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ ระแงะ
36 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ระแงะ
37 โรงเรียนบ้านเขาพระ ระแงะ
38 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ระแงะ
39 โรงเรียนระแงะ ระแงะ
40 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ระแงะ
41 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ระแงะ
42 โรงเรียนบ้านสะโล ระแงะ
43 โรงเรียนบ้านบละแต ระแงะ
44 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ ระแงะ
45 โรงเรียนประชาบำรุง ระแงะ
46 โรงเรียนบ้านทำนบ ระแงะ
47 โรงเรียนบ้านแกแม ระแงะ
48 โรงเรียนบ้านกาเด็ง ระแงะ
49 โรงเรียนบ้านบาโงระนะ ระแงะ
50 โรงเรียนบ้านสิโป ระแงะ
51 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ระแงะ
52 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู ระแงะ
53 โรงเรียนบ้านตะโละ ระแงะ
54 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก ระแงะ
55 โรงเรียนบ้านปาเซ ระแงะ
56 โรงเรียนบ้านเขาน้อย ระแงะ
57 โรงเรียนไอยรานุสรณ์ ระแงะ
58 โรงเรียนบ้านกาลิซา กาลิชา ระแงะ 085-7992466
59 โรงเรียนแหลมทองวิทยา ตันหยงมัส ระแงะ 073-530851 และ 0872988219 ผอ.นิคม จันทร์ประดิษฐ์
60 โรงเรียนมูลนิธิโรงเรียนเจริญศึกษา ตันหยงมัส ระแงะ 073-671152
61 โรงเรียนบ้านสาเมาะ บองอ ระแงะ 073539311
62 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก มะรือโบตก ระแงะ 0-7356-7051
63 โรงเรียนบ้านตาโงะ เจาะไอร้อง
64 โรงเรียนบ้านยานิง เจาะไอร้อง
65 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง เจาะไอร้อง
66 โรงเรียนบ้านบูกิต เจาะไอร้อง
67 โรงเรียนราชประสงค์ เจาะไอร้อง
68 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง เจาะไอร้อง
69 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ เจาะไอร้อง
70 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ เจาะไอร้อง
71 โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ เจาะไอร้อง
72 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ เจาะไอร้อง
73 โรงเรียนราชพัฒนา เจาะไอร้อง
74 โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ เจาะไอร้อง
75 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 บูกิต เจาะไอร้อง 073645251
76 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 มะรือโบออก เจาะไอร้อง 073544607
77 โรงเรียนบ้านจูโวะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง 073515116,0813889391